top of page

spirit atlas นิทรรศการ โดย สันติภาพ อินทร์กองงาม ลำพู กันเสนาะ ยุรี เกนสาคู ลักษณ์ ใหม่สาลี นักรบ มูลมานัส ปรีชา รักซ้อน ฟ้าวลัย ศิริสมพล 10 พฤศจิกายน 2566 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 spirit atlas นิทรรศการโดยกลุ่มศิลปิน 7 ท่าน ที่พูดถึงการจัดการสัดส่วนมนุษย์ในงานศิลปะจากแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมป๊อป ที่ส่งผลกระทบทั้งทางความคิดไปจนถึงความเคลื่อนไหวในทางศิลปะระดับโลกและ ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยด้วย นิทรรศการนี้เปรียบเป็นภาพร่างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรมป๊อปในประเทศไทยที่กำลังเผยให้เห็นผลงานของศิลปินแต่ละท่านที่เป็นดังหมุดสำคัญต่าง ๆ บนแผนที่ที่จะพาผู้ชมล่องไหลไปเสียดกระทบกระแสความนิยมสาธารณะซึ่งถูกมองว่าเข้าถึงง่ายแต่ซับซ้อนทางความหมาย ผลงานทุก ๆ ชิ้นในนิทรรศการนี้พร้อมนำเสนอภูมิลักษณ์พิเศษที่ล้วนมีรูปร่างเฉพาะจากการทำหน้าที่โอบอุ้มเนื้อหาหรือสภาวะการณ์บางอย่างเอาไว้ตลอดช่วงระยะการหยัดยืน เหตุการณ์และสภาวะที่ปรากฏในนิทรรศการ spirit atlas นี้นับเป็นเสียงทางวัฒนธรรมรายวันที่ไหลเลื่อนไปตามความเคลื่อนไหวของกระแสสังคมที่ต่างมีขนาดของพื้นที่ทางความทรงจำที่แตกต่างกัน ความซับซ้อนในระดับมหภาคนี้กำลังถูกทำให้เสพกินได้ง่าย ตรงไปตรงมา และไม่พยายามคัดง้างต่อขื่อคานใดเลย แต่ด้วยรูปลักษณ์พิเศษ การอิงแอบไปกับการบริโภค กลับฉกฉวย และยังสร้างปรากฏการณ์ผ่านอิทธิพลของตัวบุคคลผ่านตัวละครดึงคนหมู่มากให้เข้าสู่ภวังค์ แต่ยังคาดหวังที่จะสร้างรสนิยมอันใหม่ให้แก่กลุ่มคนเหล่านั้น ทั้งยังจงใจทรงตัวอยู่บนความหมิ่นเหม่ของความหมายอันตีความจากภาพลักษณ์ที่ศิลปินออกแบบอย่างบรรจง จริงใจแกลเลอรี ภูมิใจเสนอนิทรรศการกลุ่ม spirit atlas ที่พูดถึงวัฒนธรรมของยุคสมัยที่แทรกซึมเข้าสู่การรับรู้ของเราอย่างช้า ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้เข้ากับวิธีการบริโภคของคนส่วนใหญ่ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 – 17:00 น. และ วันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 08:00 – 17:00 น. เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ จริงใจแกลเลอรี ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

bottom of page