top of page

yuree kensaku

ยุรี เกนสาคู (เกิด 1979, กรุงเทพฯ) ศิลปินเชื้อสายไทย-ญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะร่วมสมัยทั้งในไทย และนานาชาติ ผลงานของยุรีโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สีสันที่สดใส และผิวสัมผัสบนผลงานที่หลากหลายทั้งการเคลือบสีสดสะท้อนแสง ผ้าขนสัตว์ และผิวโลหะแวววาว ยุรีพัฒนาผลงานจากงานจิตรกรรมไปสู่สื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานจิตรกรรม งานออกแบบ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรีแสดงสด รวมไปถึงผลงาน 3 มิติด้วย เธอพูดถึงประเด็นดำมืดที่สังคมมองผ่านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียม รวมไปถึงประเด็นส่วนตัวที่สะท้อนไปถึงทัศนคติของการทำงานศิลปะในฐานะศิลปินผู้หญิง ยุรีพำนักและทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ และเข้าร่วมแสดงผลงานทั้งนิทรรศการเดี่ยว ได้แก่ BLEU BLANC ROUGE, Centre Intermondes, La Rochelle, ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2020 The Lady on a White Horse, Tang Contemporary Art กรุงเทพฯ ปี 2019 และนิทรรศการ ATMOSFEAR ที่ 100 Tonson Gallery ในกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2016-2017 และร่วมกับนิทรรศการกลุ่มอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ Hawai’i Triennale สหรัฐอเมริกา ในปี 2022 Bangkok Art Biennale กรุงเทพฯ ในปี 2020 Thailand Biennale จังหวัดกระบี่ ในปี 2018 และ Imaginarium : Over the Ocean, Under the Sea, ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2016 และผลงานของยุรี ยังถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของคลังสะสมในพิพิธภัณฑ์สำคัญ ๆ ได้แก่ Mori Art Museum กรุงโตเกียว และ Yokohama Museum of Art กรุงโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น Singapore Art Museum ประเทศสิงคโปร์ และ MAIIAM Contemporary Art Museum เชียงใหม่ และเธอยังมีผลงานอยู่ใน collection ของ Bank of Singapore อีกด้วย

ผลงาน bargaining with gods and satan พูดถึงประเด็นอ่อนไหวของความรักความผูกพันของผู้คนที่กลายมาเป็นจุดขายของห้องปฏิบัติการในเชิงพานิชย์ สามีภรรยาที่ยินดีจ่ายเงินกว่าห้าล้านบาทเพื่อที่จะได้เห็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรักกลับมามีชีวิตอีกครั้ง มูลค่าของเม็ดเงินที่ใช้เยียวยาหัวใจที่แตกสลายของผู้คน ยุรี เกนสาคู สร้างผลงานศิลปะทั้งในรูปแบบประติมากรรม ภาพวาด สื่อประสม รวมถึงภาพเคลื่อนไหวที่ล้วนเป็นกระบอกเสียงสะท้อนเรื่องราวและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคม ไปจนถึงการเมืองและศาสนา เธอได้พัฒนาผลงานจากจิตรกรรมฝีแปรงหยาบๆ ที่เล่าเรื่องราวของมนุษย์ แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ ขับเน้นอารมณ์ขันในชีวิตประจำวัน มาจนกลายเป็นคาแรคเตอร์หรือตัวละครในผลงานของเธอได้รับอิทธิพลจากหลากหลายความสนใจของเธอ

yuree kensaku (born 1979, bangkok) is an internationally-renowned artist of thai-japanese heritage. yuree’s works possess a unique character that has become her signature, utilizing bright colors and varied textures in her works through the use of brilliant translucent paints, animal furs, and shiny metallic coats. yuree has expanded her body of work from paintings to include a diverse set of mediums, be they paintings, design work, motion pictures, live music performances, and even 3-d art. her works typically deal with the bleak subjects that society prefers to overlook, particularly subjects involving the environment, inequality, and other personal issues that reflect the public consensus with regards to producing art as a female artist. yuree resides and works in bangkok, though her works have been featured in numerous solo exhibitions both domestically and abroad, including bleu blanc rouge, centre intermondes, la rochelle, france, 2020; the lady on a white horse, tang contemporary art, bangkok, 2019; and the atmosfear exhibition at the 100 tonson gallery in bangkok between 2016-2017. she has also consistently taken part in many group exhibitions, such as the hawai’i triennale, u.s.a., 2022; bangkok art biennale, bangkok, 2020; thailand biennale, krabi, 2018; and imaginarium : over the ocean, under the sea, singapore, 2016. yuree’s works are also stored in the collections of several prominent museums, such as the singapore art museum, singapore; maiiam contemporary art museum, chiang mai; as well as the collection of the bank of singapore.

yuree kensaku (born 1979, bangkok) is an internationally-renowned artist of thai-japanese heritage. yuree’s works possess a unique character that has become her signature, utilizing bright colors and varied textures in her works through the use of brilliant translucent paints, animal furs, and shiny metallic coats. yuree has expanded her body of work from paintings to include a diverse set of mediums, be they paintings, design work, motion pictures, live music performances, and even 3-d art. her works typically deal with the bleak subjects that society prefers to overlook, particularly subjects involving the environment, inequality, and other personal issues that reflect the public consensus with regards to producing art as a female artist. yuree resides and works in bangkok, though her works have been featured in numerous solo exhibitions both domestically and abroad, including bleu blanc rouge, centre intermondes, la rochelle, france, 2020; the lady on a white horse, tang contemporary art, bangkok, 2019; and the atmosfear exhibition at the 100 tonson gallery in bangkok between 2016-2017. she has also consistently taken part in many group exhibitions, such as the hawai’i triennale, u.s.a., 2022; bangkok art biennale, bangkok, 2020; thailand biennale, krabi, 2018; and imaginarium : over the ocean, under the sea, singapore, 2016. yuree’s works are also stored in the collections of several prominent museums, such as the singapore art museum, singapore; maiiam contemporary art museum, chiang mai; as well as the collection of the bank of singapore.

bottom of page