top of page

Virtual Being

2 DEC 2021 – 28 FEB 2022

นิทรรศการ โดย


ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

จิรัชยา พริบไหว

นนทวัฒน์ นำเบญจพล

นพัฒน์ เมธาฤกษ์ และ หัสกร หิรัญศิริโชค

 

Virtual Being นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปิน 6 ท่าน ได้แก่ ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ จิรัชยา พริบไหว นนทวัฒน์ นำเบญจพล นพัฒน์ เมธาฤกษ์ และ หัสกร หิรัญศิริโชค นิทรรศการรวบรวมผลงานหลากหลายเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น ผลงานประติมากรรมจากไม้, ผลงานภาพเคลื่อนไหว, ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้น, ผลงานภาพถ่ายและศิลปะจัดวาง และ ผลงานเซรามิคขนาดเล็กจิ๋ว โดยผลงานทุก ๆ ชิ้นเกี่ยวโยงกันด้วยเงื่อน “เวลาและรูปลักษณ์ของเวลา”

 

ปรากฏการณ์ “การเห็น” ที่เกิดขึ้นในนิทรรศการนี้ เป็นการชวนให้ผู้ชมได้ร่วมคิดถึงสภาวะขณะของ “การมอง” ภายใต้ช่วงเวลาที่น่าอึดอัดของการกักตัวอันยาวนานกว่า 2 ปีทำให้เกิดการปรับตัวอย่างมากของพื้นที่ทางศิลปะ และมีการใช้พื้นที่ทดแทนอย่าง Virtual Reality ในช่วงที่การออกไปข้างนอกสู่สถานที่จริงทำได้อย่างยากลำบาก การมองผ่านพื้นที่จำลองนี้เองที่ทำให้ฉุกคิดได้ถึงการแหว่งไปของมุมมองอันหลากหลายที่จะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ตรง (first-hand experience) เท่านั้น ความหมายของการเข้ามาในพื้นที่จัดแสดงของผู้ชมจึงมิได้มีความหมายเพียงการออกมาอยู่ในสถานที่จริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้เวลาของผู้ชมในโลกของความเป็นจริงเทียบเคียงให้ภาพลักษณ์ของเวลาเสมือนที่บรรจุอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นค่อย ๆ ปรากฏขึ้น

 

ภายในนิทรรศการ Virtual Being ประกอบไปด้วยผลงานประติมากรรม Southeaster Wind ที่ ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 2008 โดยมีรูปแบบที่อิงจากที่อยู่อาศัยแบบง่าย ๆ ของคนพื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่โน้มเอียงไปตามทิศทางของลมมรสุมประจำปี เคียงข้างอยู่กับ Major Scale ผลงานประติมากรรมจากไม้สักทองที่มีความสูงกว่าหกเมตร ธวัชชัยเริ่มทดลองสร้างประติมากรรมที่บิดเบี้ยวท้าทายต่อความเชื่อและตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นผ่านสายตาของมนุษย์ ผลงานของธวัชชัยถูกจัดวางเอาไว้ใกล้กันกับผลงานภาพถ่ายชุด Mr. Shadow และ In Process of Time โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล เขาพบชาวไทใหญ่อาศัยทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากมายมหาศาล ผลงานภาพถ่ายทั้งสองชุดรวมถึงประติมากรรมโต๊ะจากไม้จึงนับเป็นผลผลิตจากการเดินทางเพื่อสำรวจพื้นที่ต้นทางของชาวชาติพันธุ์ไทใหญ่ ในพื้นที่ท่าขี้เหล็กและดอยก่อวัน รัฐฉานประเทศเมียนม่า เยื้องออกไปเป็นผลงานวาดเส้น (automatic drawing) และ จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ ที่ได้รับแรงบันดาลจากสวนหลังบ้านที่มีความหมายต่อ จิรัชยา พริบไหว อย่างมากในช่วงที่เกิดโรคระบาด การทำงานศิลปะและไม้ดอกที่เติบโต ช่วยนำสมดุลกลับมาสู่จิตใจที่ไหวโอนได้อีกครั้ง ผลงานเซรามิคสีขาวขนาดเล็กจิ๋วที่ หัสกร หิรัญสิริโชค ออกแบบโครงสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มีต่อพืชและสัตว์ขนาดเล็กที่ต่างมีระบบและโครงสร้างของร่างกายเพื่อการดำรงชีพที่แปลกตาและน่าสนใจ ผลงานของหัสกรยังทำงานร่วมกันกับพื้นที่และผลงานชิ้นอื่น ๆ โดยรอบที่เชิญให้ผู้ชมร่วมมองหา ถัดออกไปเป็นผลงานจิตรกรรมสีขาวขนาดเท่ากันจำนวนสี่ชิ้นที่ นพัฒน์ เมธาฤกษ์ จงใจใช้สีขาวทาทับให้เกิดผิวสัมผัสสลับกับการเขียนภาพหรือลายเส้นลงไปเป็นชั้น ๆ ที่ไม่ได้มีเพียงด้านหน้าของผ้าใบเท่านั้น แต่ศิลปินยังแทรกเนื้อหาผ่านข้อความเอาไว้ที่ด้านข้างของกรอบผ้าใบรวมถึงกรอบไม้ด้านหลัง ผลงานภาพเคลื่อนไหว Tabula Rasa โดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ จัดแสดงอยู่ภายในห้อง screening room ที่มีเรื่องราวคำบอกเล่าถึงความฝันของสามีจากไปแล้วกับลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อพูดถึงแนวความคิดของนักปรัชญา John Locke ผสานกับเทคนิคการเล่าผ่านภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินที่ต้องการดึงให้ผู้ชมเข้าไปสู่บรรยากาศของเรื่องราวด้วยการปรับเปลี่ยนห้องแสดงผลงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง

 

นิทรรศการ Virtual Being ต้องการนำเสนอความสัมพันธ์ของเวลาต่อรูปลักษณ์อื่น ๆ ผลงานในแต่ละชิ้นกำลังเผยให้ภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเวลานั้นชัดเจนขึ้น การเห็น ที่ผู้ชมกำลังมอบปฏิสัมพันธ์ให้แก่ผลงานและสร้างความหมายต่อ การเป็น ของผลงานที่อยู่ตรงหน้านับเป็นเนื้อหาสาระสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาที่ศิลปินส่งต่อถึงผู้ชม และบทสนทนาที่เกิดขึ้นภายในนิทรรศการนี้นับเป็นหมุดหมายที่สำคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางศิลปะของเมืองเชียงใหม่และภาคเหนือ

VIRTUAL BEING

 

2 DEC 2021 – 28 FEB 2022

 

EXHIBITION BY 

TAWATCHAI PUNTUSAWASDI

TAIKI SAKPISIT

JIRATCHAYA PRIPWAI

NONTAWAT NUMBENCHAPOL

NAPAT METALERK AND HASSAKORN HIRUNSIRICHOKE 

 

‘Virtual Being’ is a contemporary art exhibition by 6 collaborating artists, including Tawatchai Puntusawasdi, Taiki Sakpisit, Jiratchaya Pripwai, Nontawat Numbenchapol, Napat Metalerk, and Hassakorn Hirunsirichoke. The exhibition is a collection of works created through a variety of techniques, such as wooden sculptures, films, paintings and sketches, photographs, installations, and miniature ceramic pieces, with each piece connected to the others through the ties of ‘time’ and the ‘form of time’.   

 

The phenomenon of ‘seeing’ that occurs in this exhibition is an invitation for audiences to ponder on the condition of ‘sight’ under the stifling context of the past 2 years’ social isolation, which has also necessitated dramatic adjustments for art spaces, such as the adoption of Virtual Reality as a ‘temporary space’ in a time when leaving one’s home is prohibitively difficult. The observation of this simulated space allows one to notice the distortion of varied perspectives that can only be experienced first-hand. Entering the exhibition space is significant not only because it is a material location, but it allows the audience to spend their time in an alternate reality that allows the ‘form of time’ present in each piece of work to emerge. 

 

The ‘Virtual Being’ exhibition consists of various works, beginning with the sculpture ‘Southeaster Wind’ by Tawatchai Puntusawasdi. Created in 2008, the piece mimics the simple domiciles of the locals who populate the Chao Phraya River Valley, which sway with the seasonal storm winds that pass each year. Next to it is ‘Major Scale’, a golden teak wood sculpture that stands over 6 meters tall. Tawatchai began experimenting with creating twisted sculptures that defied the beliefs and identities thrust upon it by human eyes.   

 

Next to Tawatchai’s works are the ‘Mr. Shadow’ and ‘In Process of Time’ photography collections by Nontawat Numbenchapol, who noticed a massive population of Tai Yai people working in Chiang Mai. The two photo collections, along with the sculpted wooden table, are presented as a product of the journey to explore the origins of the Tai Yai people in the Tachileik and ‘Doi Ko Wan’ areas of the Shan State, Myanmar.  

 

Beyond the photo collections lies the ‘automatic drawing’ and acrylic-on-canvas paintings inspired by the backyard garden of the artist, Jiratchaya Pripwai, which has come to hold great sentimental value for her amidst the raging pandemic. Creating art among the growing flora helped return balance to the artist’s unsettled mind once more. 

 

The miniature ceramic pieces that artist Hassakorn Hirunsirichoke designed were inspired by the artist’s feelings towards plants and small animals that possess intriguing biological systems or physical attributes necessary for survival. Hassakorn’s ceramic miniatures also work in tandem with the surrounding pieces of art, inviting audiences to thoroughly explore the art space to find them all.  

  

Beyond Hassakorn’s ceramic works are 4 symmetrical white paintings by Napat Metalerk. The artist deliberately created a textured surface on each painting by alternately layering lines or images over multiple coats of white paint. Each painting not only communicates through what lies on the front of the canvas, however, as the artist has also hidden messages along the outer frame of the painting as well.   

 

The ‘Tabula Rasa’ film by Taiki Sakpisit is shown inside the screening room, telling the story of a departed husband’s dreams against the beautiful backdrop of Northern Thailand. The film discusses the philosophies of John Locke, combined with the artist’s signature technique of visual story-telling, which pulls viewers into the atmosphere of the narrative, the screening area itself changing to match the unfolding tale. 

 

The ‘Virtual Being’ exhibition aims to present the relationship between time on different forms. Each piece of art works to clarify the intangible concept of time, allowing it to be felt more clearly. This allows the audience to ‘see’ how their interactions with each artwork give meaning to the ‘being’ of each piece of art in front of them, which is a message no less important than what the artists try to convey through their creations. The conversations conceived by this exhibition are also an important milestone towards our integration into the art scene of Chiang Mai and Northern Thailand.  

Virtual-Being.jpg
bottom of page